x

KNOW YOURSELF, BE YOURSELF


Kolej Kajetánka, Radimova 12, Praha 6; blok K1, 1. patro - sál vlevo od vstupu do menzy - "Klub"

25. 10. 19:00

2. PŘEDNÁŠKA ZE SÉRIE „MOVE ON“ – POSUŇ SE DÁL!

Chceš se více poznat? Chceš vědět, které jsou tvé silné a slabé stránky? Chceš zkvalitnit svoji práci v týmu a své vztahy?

Přijď si udělat jeden z nejlepších testů osobnosti, DISC, a získej informace, které ti mohou pomoci jak v profesním, tak v osobním životě. 

Přednáší a seminář vede

Typ akce:  Jiné