Domů

O IN-LIFE

Jsme parta mladých lidí, většinou studentů a někdy lehce „post“. Máme rádi život, legraci, upřímnost, svobodu, pravdu, fungující vztahy, a to vše chceme žít na max! Věříme, že v každém člověku je ukryt velký a jedinečný potenciál, a jde jen o to, ho odhalit a rozvinout. Proto vytváříme spoustu příležitostí, při kterých se můžeme vzájemně obohatit a posouvat se tak v životě dál. Mnozí z nás našli během svých vysokoškolských studií osobní vztah s Bohem, a proto naše aktivity stojí na křesťanských hodnotách, které tvoří základy naší kultury.  

Jsme tu pro všechny

 • kdo chtějí objevit svou jedinečnost
 • touží navázat nová přátelství
 • nechtějí být jen tak unášeni proudem
 • hledají vizi a konkrétní cíle pro svůj život
 • věří, že změna je možná

O co nám jde

Během našich studií jsme potkali skvělé lidi, kteří významným způsobem obohatili náš život. Naší touhou je předávat to, co jsme sami přijali, a pomáhat mladým lidem v rozvoji jejich charakteru a osobní integrity. Mnoho věcí v tomto světě je v nepořádku, ale chce-li člověk změnit svět, musí začít změnou ve svém srdci. Věříme v sílu mladé generace, fandíme studentům a snažíme se je podpořit.

Bereme vážně nesnadnou výzvu: „Mladí lidé nepotřebují kritiky, ale vzory.“

Řekli o nás

Amelia Sokolowska, MBA, MPA, IT Regional Sales Specialist

S lidmi z In-life jsem se poprvé setkala v srpnu roku 2005, když jsem po ukončení VŠ v Polsku přijela do ČR na roční praxi. Od prvního okamžiku mně zasáhla jejich opravdovost, svěžest, praktický a moudrý přístup k životu a nadčasové přemýšlení. Také neustálý pohyb vpřed, konzistentnost v naplňování jejich vize, skvělý smysl pro humor, ale především vášeň vyzbrojit mladého člověka hodnotami jako pravda, odvaha, víra v Boha, láska, smysl pro loajálnost, a životní integrita.

To, že In-life staví na křesťanských základech, a tím rozvíjí mladé lidi i po duchovní stránce, vnímám jako velký přínos pro změnu atmosféry ve společnosti i kvalitu života jednotlivce. Líbí se mi odhodlanost In-life zprostředkovat VŠ studentům nejkvalitnější informace v oblasti osobního rozvoje, přednášky na zajímavé ale také kontroverzní témata, a rozhovory s významnými osobnostmi ze světa politiky, byznysu i kultury.

Co jsem se v In-life naučila? Myslím, že především se ptát. Zkoumat druhé i sebe sama. Nebát se jít ve věcech do hloubky. Aplikovat principy, kterým věřím v každodenním životě, a také uměni tyto principy předávat dalším.

Univerzitní prostředí vede člověka k odbornosti, ale nepostihuje oblasti ještě významnější, bez kterých člověk nemůže být spokojen. Jsou to otázky smyslu života, poznání sebe sama, a kvality mezilidských vztahů. Proto bych In-life doporučila všem VŠ studentům.

Dave Patty, Director and President in Josiah Venture

I first came in contact with In-life almost 20 years ago.  Actually, I heard about them many times before I was able to visit one of the meetings and see for myself the wonderful work they were doing with university students.  As with all things that have true value, their reputation spread ahead of them because people who had been impacted by the work who talked about it wherever they went.

There are many things I like about In-life.  They have maintained focus for the entire time I’ve known them, meaning they are truly experienced and have great depth in what they do.  They want students to learn about God and Jesus Christ in a very authentic and true way, one that is free from pretending and people pleasing.  Their lectures and activities are interesting, relevant, and help young people find the answers to the very basic questions of life – why am I here, what is my purpose, is there a reality beyond what I can see, and what will give my life lasting meaning. 

If I was a student again I would immediately get involved in one of their groups, since I believe the work of In-life gives context and meaning to the hard task of learning and study.  University equips one to make a living, but answering the big questions of God, value and purpose is what make that life worth living.

I highly recommend this work and the In-life team.

Ing. Petr Matoušek, PhD., FIT VUT v Brně

Jako vysokoškolský učitel na technické univerzitě se mi líbí aktivity, které rozvíjí organizace In-life a které doplňují vzdělání mladých lidí. Při přednáškách, laboratorních cvičeních či jiných aktivitách vidím, jak málo můžeme my, vysokoškolští učitelé, vést naše studenty do zodpovědného a samostatného života. To, co se naučí ve škole, jim možná pomůže v jejich profesi, ale často jim nikdo neřekne, podle čeho se správně a zodpovědně rozhodovat, jak posuzovat různé názory, jak komunikovat a vytvářet vztahy s druhými lidmi či jak se dívat sám na sebe. Jsem rád, že In-life nabízí aktivity, které pomáhají mladé lidi budovat a učí je, jak najít své místo v tomto světě.

 

Stanovisko Integrity Life k pomlouvačné bakalářské práci Lucie Neumanové

 

Co vás ještě může zajímat

 • Integrity Life (In-Life) vzniklo v Brně roku 1982
 • V roce 1991 bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra jako občanské sdružení a od roku 2016 jako zapsaný spolek.
 • Do jeho aktivit se během let zapojily desetitisíce vysokoškolských studentů.
 • Mnozí z nich zde rozvinuli své charakterové vlastnosti a praktické životní dovednosti, které jim později velmi pomohly v jejich úspěšné kariéře i rodinném životě.
 • Jiní zde našli uzdravení pro svá zranění z minulosti nebo se zbavili destruktivních závislostí.
 • In-Life je členským spolkem studentských unií a spolupracuje s univerzitami a vysokoškolskými organizacemi.
 • V současnosti In-Life realizuje své aktivity v pěti univerzitních městech v České republice a na Slovensku.
 • Prostředky na svou činnost získává z grantů různých nadací a ze sponzorských darů jednotlivců, společností a firem.

Pokud byste chtěli podpořit některou z našich aktivit, obraťe se na kancelář Centra In-Life.

ČSOB 93735363/0300  |  Fio Banka 2500391799/2010 (IBAN: CZ6420100000002500391799, BIC: FIOBCZPPXXX)