Domů

Ing. Arch. Zuzana Šťastná

Zuzana vystudovala architekturu se specializací na rekonstrukce památek na VUT v Brně. Na střední škole, když začala přemýšlet o svém dalším směřování, si začala klást otázky o smyslu života všeho lidského tvoření. Zdálo se jí, že kdyby byl bůh nebo někdo nad námi, možná by to dávalo smysluplné odpovědi. Po nástupu na vysokou školu se toto hledání zkonkretizovalo a uvěřila v Ježíše Krista. Nejdůležitějším zjištěním pro ni bylo, že jeho láska a přijetí je více, než cokoli, čeho můžeme v životě dosáhnout. V Integrity Life se věnuje mimo jiné mentoringu, grafickému designu a správě a designu centra Integrity Life v Brně.

Jako externistka pomáhá ve firmě Atemit v oblasti grafiky a marketingu. Baví ji pěkné věci, zodpovědnost a rychlá jízda (v autě, na horském kole nebo na lyžích).