Domů

Ing. Lenka Hlavenková

Lenka vystudovala v Brně Povozně-ekonomickou fakultu MZLU. Ještě během studií se zapojila v Integrity Life jako dobrovolník, nyní pracuje v Integrity Life již 20 let. Věnuje se osobnímu poradenství, mentoringu a  vůdcovství. Připravuje různé přednášky a semináře, zaměřuje se na témata z oblasti vztahů: hranice ve vztazích, jak chápat zdravé hranice a jak je stanovovat, zdravá nezávislost a cesta k dospělosti, hodnota člověka a sebehodnota atd. Věří, že duchovní rozměr je důležitý jak ve vztazích, tak v životě celkově. Baví ji poznávat nové lidi, jít s nimi kus cesty a hluboce jim porozumět. Baví ji také pomáhat jim posunout se dál, tak aby dosáhli co nejvíce ze svého potenciálu.

Mezi její záliby patří hra na kytaru a skládání autorských písní. Hraje a zpívá ve skupině Small Talks. Líbí se jí Francie - malá městečka, příroda, vůně levandule a lidé, kteří se zdají, že se nebojí žít. Lenka je vdaná, s manželem Tomášem vychovávají dva syny, Jakuba a Davida. Rádi spolu podnikají různé výlety, ať už pěšky, na kole, či po vodě.

Její životní motto zní: "Nejdůležitější v životě jsou základy." Důležité je, na čem postavím svůj život. Ukáže se to právě v období zkoušek, těžkostí a nesnází. Bouře života prověří, zda jsou naše základy dostatečně pevné. Zda vydrží, či se náš život zboří jak domeček z karet. Základy jsou tvořeny hodnotami, přesvědčeními, postoji a lidmi, kteří jsou v našem životě. Lenka došla k přesvědčení, že nejpevnějším základem pro její život je víra v Ježíše Krista. Tento pevný základ neselhal v žádné bouři jejího života.