Domů

Mgr. Kateřina Blabolová

Katka vystudovala grafický design na SUŠG v Jihlavě a poté anglický jazyk a výtvarnou výchovu na Masarykově univerzitě v Brně. Po ukončení studia pracovala jako lektorka angličtiny a od roku 2003 působí v Integrity Life. V rámci své činnosti se podílela na zakládání In-Life v Liberci a v Praze. Katka koordinuje a moderuje studentské akce, zaměřuje se na osobní mentoring a poradenství a příležitostně také překládá. Mezi témata jejích přednášek a workshopů patří například Jak se zbavit strachu, Jít k jádru problému nebo Modly našeho života. Ve volném čase ráda fotografuje, sleduje současné umění a chodí do kaváren potkávat se s lidmi. Mezi její životní vzory patří Adriena Šimotová, Marie Rafajová a Bohuslav Reynek. Inspirují ji svou nezdolnou vytrvalostí jít za tím, co má smysl a co nás přesahuje. Jejím oblíbeným citátem je „Nejprve třeba míti obrazu plné srdce, aby ho pak mohly býti plné oči.“ (Josef Čapek) Katka věří, že člověk nemůže účinně předávat to, o čem není sám vnitřně přesvědčen a co také sám nežije.